Biuro rachunkowe Krosno - oferta

Księgi rachunkowe - biuro rachunkowe Rzeszów Krosno Brzozów:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczości finansowej:

 • Przygotowanie we współpracy z Klientem zakładowego planu kont 
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych 
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
 • Prowadzenie ewidencji w zależności od zgłoszonych potrzeb Klienta
 • Nasze biuro rachunkowe współpracuje z audytorami klienta
 • Przygotowywanie rozliczeń podatkowych przez biuro rachunkowe


Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów 
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia 
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
 • Przygotowywanie rozliczeń podatkowych


Prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego:

 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów 
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
 • Przygotowywanie rozliczeń podatkowych


Kadry i płace:

 • Sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.
 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych.
 • Przygotowywanie dokumentów do ewidencji czasu pracy.
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia.
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp.
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło.
 • Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy.
 • Przygotowanie rozliczeń na potrzeby ZUS pracowników delegowanych.
 • Sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych.
 • Sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika.
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów rejestracyjnych.
 • Sporządzanie informacji o zaliczkach na podatek dochodowy.
 • Sporządzanie rocznych imiennych informacji o dochodach (PIT-11).
 • Sporządzanie rocznej kalkulacji podatku ( PIT- 4R, PIT-40).
 • Sporządzanie rocznych informacji IWA.
 • Sporządzanie raportów dla Urzędu Statystycznego.


Usługi dodatkowe:

 • Rejestracja działalności gospodarczej z pomocą naszego biura rachunkowego
 • Nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
 • Opracowanie wniosków kredytowych i leasingowych.
 • Sporządzanie biznesplanów.
 • Rozliczanie projektów unijnych.
 • Sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy , regulamin wynagradzania , regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych).
 • Inne usługi jakie może zaoferować biuro rachunkowe

Cennik:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych od 100 zł netto
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów od 150 zł netto
Księgi Rachunkowe od 500 zł netto

Pracujemy również w formie on-line - jako Klient masz dostęp do Pulpitu klienta, gdzie możesz wystawiać faktury, przesyłać dokumenty drogą elektroniczną do naszego biura rachunkowego oraz tworzyć analizy swoich danych finansowych, bez wychodzenia z domu.

Biuro rachunkowe Brzozów

Biuro rachunkowe Krosno

Biuro rachunkowe Rzeszów

 • Domaradz 424 oraz
  Al. J. Piłsudskiego 34 (C.H.Europa II) Rzeszów
  Zapraszamy osoby z: Brzozów, Krosno, Rzeszów
 • Zadzwoń

  885 020 883

 • Napisz

  jadwigadytko.dj@interia.pl

 

Polityka prywatności